จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

🍀องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

🍀องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 วันที่  6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.  พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอระแงะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ขอบคุณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น