จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ด่วนมาก.. ขอชี้แจงทางรายการ ต้องกราบขอโทษที่ไม่มี( รีรันเทป ) ออกอากาศของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.35 น.


  ด่วนมาก.. ขอชี้แจงทางรายการ ต้องกราบขอโทษที่ไม่มี( รีรันเทป ) ออกอากาศของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.35 น.
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ที่กระจายข่าวให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการ ( รีรันเทป )
ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15.35 น.
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทางรายการ
ต้องกราบขอโทษที่ไม่มี( รีรันเทป ) ออกอากาศของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15.35 น.

  เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ติดถ่ายทอดสด

 จึงเรียนมาเพื่อขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น