โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พ่อเมืองนราฯ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังกองกำลังภาคประชาชน

พ่อเมืองนราฯ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังกองกำลังภาคประชาชน


 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังกองกำลังภาคประชาชน  โดยมี พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสและ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังภาคประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)

 โดย ผวจ.นราธิวาสลงพื้นที่จะตรวจเยี่ยม 5 ที่ ตามลำดับดังนี้ 1)ชรบ.วัดบางน้อย อ.ตากใบ 2)ชคต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ3)ชรบ.สะหริ่ง อ.ตากใบ 4)ชคต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 5)ชรบ.บูเก๊ะ อ.สุไหงโก-ลก 6)ชรบ.โคกยาง อ.ตากใบ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบลถือเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อส. (ชรบ.)ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการป้องกันสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสามารถตั้งจุดตรวจเพื่อป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในช่วงนี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมมอบของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างจริงจังอีกด้วย

ขอบคุณ ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น