จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พ่อเมืองนราฯ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังกองกำลังภาคประชาชน

พ่อเมืองนราฯ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังกองกำลังภาคประชาชน


 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังกองกำลังภาคประชาชน  โดยมี พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสและ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังภาคประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)

 โดย ผวจ.นราธิวาสลงพื้นที่จะตรวจเยี่ยม 5 ที่ ตามลำดับดังนี้ 1)ชรบ.วัดบางน้อย อ.ตากใบ 2)ชคต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ3)ชรบ.สะหริ่ง อ.ตากใบ 4)ชคต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 5)ชรบ.บูเก๊ะ อ.สุไหงโก-ลก 6)ชรบ.โคกยาง อ.ตากใบ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบลถือเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อส. (ชรบ.)ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการป้องกันสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสามารถตั้งจุดตรวจเพื่อป้องปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในช่วงนี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมมอบของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างจริงจังอีกด้วย

ขอบคุณ ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น