จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “

            ปัตตานี     ยะลา      นราธิวาส 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
          เดินทาง
ล่องภาคใต้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส เพื่อบันทึกเทปการถ่ายทำเพื่อผู้ชมทางบ้านติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศเดือนธันวาคม  เดือนสุดท้ายพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชม.......

   เรื่องราวการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า( กอ.รมน. ภาค4 สน. ) ตลอด 24 ชั่วโมง
  รายการแรกที่นำเสนอออกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น