จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรี ผ่าน “เทวัญ” รมต.สำนักนายกฯจากเกิดเหตุการณ์ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 (มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายกรัฐมนตรี ผ่าน เทวัญรมต.สำนักนายกฯ  จากเกิดเหตุการณ์ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / ภาพข่าว
          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  จ.ปัตตานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ  เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่
          นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวว่า  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้  นักจากวันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา การทำร้ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดทรัพย์สินของทางราชการ มีมาตลอดไม่มีท่าทีจะยุติ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มีการยิงป้อมยาม  หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ทำร้าย ชรบ.เสียชีวิต15 ราย  และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง

          จึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ คือ 1 กำหนดนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินทั้งไทยพุทธ และมุสลิม และกำหนดบทลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีองค์กรอิสระในการติดตามดำเนินผล ข้อที่ 2 กำหนดให้ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของไทยพุทธและมุสลิม แต่ละชุมชนที่มีมัสยิดนั้น ๆ รายงานผลการปฏิบัติ ต่อกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ ทุก 3 เดือน และกำหนดบทลงโทษ สำหรับ อีหม่าม คอเต็ม  บีลั่น  ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะได้รับค่าตอบแทน   โดยทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับฟังผลหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะนัดประชุมสมาพันธ์ฯ ประเมินผลเรื่องนี้


             ด้านนายเทวัญ   กล่าวว่า  จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว         
            ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น