จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“กองทัพภาคที่ ๔ อยู่เคียงข้างประชาชน “เพื่อพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  กองทัพภาคที่ ๔  อยู่เคียงข้างประชาชน เพื่อพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


              ตอนที่ 1


      ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเดินทางเพื่อมาบันทึกเทปรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านได้รับชมภาระกิจการปฎิบัติหน้าที่การทำงานของกองทัพ


ภาคที่๔  ตามนโยบาย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์   แม่ทัพภาคที่ ๔  และประธานคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ เพื่อพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน มาถ่ายทำการปฎิบัติงานของหน่วย
ชป.กอ.รมน. ภาค ๔ พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เพื่อผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบการทำงาน
ของหน่วยชป.กอ.รมน.ภาค๔
เกาะสมุย เพื่อพี่น้องประชาชนบนพื้นที่เกาะสมุย และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องชุมชนริมพลุเฉวง หมู่๒ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เดิมเป็นชุมชนที่มีการคัายาเสพติด
ปัจจุบัน....ชุมชนริม
พลุเฉวงเป็นพื้นที่เขตปลอดยาเสพติด และพี่น้องชุมชนริมพลุเฉวงประกอบอาชีพสุจริต
บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


การลงพื้นที่บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้
พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาครองผอ.กอ.รมน.ภาค4
ได้นำธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๑๐ มาติดตั้งและมอบธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ให้พี่น้องชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในชุมชนริม
พลุเฉวง  หมู่ ๒ ตำบลบ่อผุด   อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย
 เนื่องจากธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๑๐
เดิมเก่ามาก และฉีกขาดเนื่องจากกระแสลมแรง


- การเสวนาพูดคุยเรื่องการจัดระเบียบกีฬาทางน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเทึ่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย- เสวนาพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุยและการ
ปัองกัน การปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมทุกแห่งบนเกาะสมุย และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่กำลังมาเยือนต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


    วันศุกร์นี้........
ได้รับเกียรติจากท่าน พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค๔ รองผอ.กอ.รมน.ภาค๔
สัมภาษณ์ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น