โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสืบสานพระพุทธศาสนา ได้เดินทางพร้อมเข้ากราบมนัสการหลวงตา ณ วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสืบสานพระพุทธศาสนา ได้เดินทางพร้อมเข้ากราบมนัสการหลวงตา  ณ วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี


    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
          ทราบข่าวว่า
     พระอธิการ ศิลปจิตร รมจิตโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี อาพาธ
ระหว่างปฎิบัติภาระกิจทางสงฆ์

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ได้เดินทางพร้อมเข้ากราบมนัสการหลวงตา
ณ วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี


    วัดพระธาตุโป่งนก
เป็นพระอารามราช ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสวยงาม บริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งธรรมโบราณ ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นของเก่าพบบนเขาวัดพระธาตุโป่งนก ลักษณะเป็นรอบพระพุทธบาทคู่ แกะจากหินลายมงคลต่างๆ ตรงกลางพระบาทเป็นรูปพระอาทิตย์ พระจันทร์ และมีเครื่องหมาย


สวัสดิกะลายปางมงคลคู่ ซึ่งรอยพระพุทธบาทนี้ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน สันนิษฐานว่ามีอายุเป็นพันปี
วัดพระธาตุโป่งนกแวดล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่จำนวนมากและมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีในระยะที่สวยงามมาก ภายในวัดบนยอดเขาโป่งนกมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชื่อว่า พระจุฬามณีเจดีย์บรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสระโบกขรณี พระพุทธรูปปางลีลากลางสระและต้นศรีมหาโพธิ์

บริเวณลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์ของตำบลด่านมะขามเตี้ย ทางขึ้นไปสู่พระเจดีย์กำลังสร้างเป็นกำแพงพญานาค ตั้งแต่ทางขึ้นจากลานวัดขึ้นไปจนถึงองค์พระจุฬามณีศรีมหาธาตุบนยอดเขาลำตัวกว้าง 1 เมตร ความยาวจากหัวจรดหาง 1,222 เมตร นับว่ามีขนาดที่ใหญ่และมีความยาวมาก         อุโบสถดิน
วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี
จากแนวคิดก้อนดินสู่ก้อนบุญ ทำให้เกิดโครงการอุโบสถดินพอเพียงขึ้นตั้งแต่ปี  2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองวาระครบ 23 ปีแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นแห่งแรก ซึ่งได้สร้างเสร็จในปี 2555 โดยอุโบสถดินได้สะท้อนออกมาจากพระราชดำริและพระราชประสงค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงอยากให้คนไทยและชาวพุทธได้รู้จักหลักธรรมของพระพุทธองค์ นั่นคือ เรื่องความพอเพียงที่มีความเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และกาลเวลา


เรายึดหลักคิดที่ว่าจากก้อนดินก้อนเล็ก ๆ ที่ไม่มีค่าอะไร เมื่อมาประกอบเข้ากับแรงบันดาลใจ ใช้ความคิด และสติปัญญาแล้ว ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรใกล้ตัว มีการร่วมลงมือลงแรงจากชาวบ้านในพื้นที่ และนักศึกษาอาสาสมัครก็สามารถนำมาสร้างอุโบสถในพระพุทธศาสนาขึ้นได้ อุโบสถดินนี้อาจจะไม่สวยไม่หรูหรา แต่ก็ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมตามกิจของสงฆ์ได้ครบถ้วนตาม
พระธรรมวินัยและต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อีกยาวนาน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น