โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒


บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”       เนื่องในวันคล้าย  วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒


พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลเอก อนุรักษ์ แสงฤทธิ์  รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลโท สกล โชติปัทมนนท์  รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารองค์กร  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 และ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม ผู้ร่วมผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 คุณวิชัย มณีกิติกุล  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน


 และคุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ร่วมทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร TGN สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น