โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา


       พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา 

เมื่อ  23 ต.ค.62เวลา 13.30 น.พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา เดินทางเข้าพื้นที่ด้วยรถไฟประจำทางสายใต้ จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ - สถานีรถไฟเทพา

 ร่วมกันพัฒนาริมทางสถานีรถไฟเทพา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. เป็นประธาน ณ สถานีรถไฟเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น