โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

พระกรุณาธิคุณปกเกล้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

พระกรุณาธิคุณปกเกล้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

#ภาพชุดที่3#

วันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลจากการประกวดตามโครงการ 'Thailand Rabies Awards 2018' ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ณ ห้องจัดกิจกรรมแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

#ในภาพ# อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย


วุฒิสภา#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#กระทรวงมหาดไทย#
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น#
#กระทรวงสาธารณสุข#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น