โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)"วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม" ลงพื้นที่สำรวจวางแนวทาง การบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ


 (ชมคลิป)"วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม"  ลงพื้นที่สำรวจวางแนวทาง การบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

           เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น.ที่ชุมชนมัสยิดกลางอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ โดยนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ผู้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจในการดำเนิน การบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่

           ทั้งนี้นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้พบปะพร้อมชี้แจงแนวทางนโยบายการพัฒนานำสู่เมืองน่าอยู่ผู้คนมีสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนและสร้าง ความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินเพื่อที่จะการบุกเบิก ถนน เส้นทางจากสามแยกมัสยิดกลางถึงหลังชุมสายองค์การโทรศัพท์ เพื่อขยายตัวเมือง โดยนายสุนทร คงสม ผู้อำนวยกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมให้ข้อมูลแนวทางและรับทราบนโยบายเพื่อวางแผนที่จะดำเนินการต่อไป
   
              นายวิเชษฐ์  ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ที่เสียสละเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น โดยเป็นผู้อุทิศทีดินสร้างถนนสาธาณประโยชน์และผู้ประสานงานทุกๆฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ และประโยชน์ในภาพรวมของอำเภอรือเสาะ


              แล
ะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมทางรถยนต์ รถจักรยาน ตลอดจนขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนทั้งในเขตและนอกเทศบาลตำบลรือเสาะระหว่างชุนชนในโอกาสต่อไปและได้กล่าวยืนยันหนักแน่นว่า จะเร่งรัดให้มีการบุกเบิกเส้นทางสายดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น