โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

'วังวรดิศ' มีความยินดียิ่ง นักบริหารระดับสูง รุ่น ๙ ศธ.


'วังวรดิศ' มีความยินดียิ่ง นักบริหารระดับสูง รุ่น ๙ ศธ.


เยี่ยมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา/เจ้าของพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และรับฟังการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เรื่อง 'การเป็นข้าราชการที่ดี ใต้ร่มพระบารมี เดินตามรอยพระยุคลบาท' โดยมีเนื้อหาสาระของการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า :"การเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดี คือการรู้จักผสานแนวคิด ศาสตร์พระราชา คตินิยม และความสำเร็จของคนรุ่นในอดีต นำพาสู่การเรียนรู้ของคนในรุ่นปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศที่ต้องมีความแตกฉาน ซื่อตรง

 พร้อมกับการร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรือง หลักคิดทางวิชาการ อีกทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำสู่คนรุ่นอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ หาใช่ขัดแย้งกันระหว่างคนต่างยุคต่างสมัย ลืมบุญคุณบรรพชน เพียงเพื่อแย่งกันเด่นกันดัง คุยโวโอ้อวด ประการนี้ย่อมไม่ใช่คำตอบที่เป็นตรรกะแห่งชีวิตอันควรในการแก้ปัญหาของสังคมและของชาติที่เป็นภาพรวม"

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น