โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ความรู้สร้างคน คนสร้างชาติ ความรู้คืออำนาจ สร้างชาติต้องสร้างคน โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง


  (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5      ความรู้สร้างคน      คนสร้างชาติ     ความรู้คืออำนาจ สร้างชาติต้องสร้างคน    โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง


กิจกรรม บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ประจำปี พุทธศักราช2562


ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ได้มอบหมายให้
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน. ภาค 4
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรม บวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง
โดยทุกจังหวัดมี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ( กอ.รมน.)ทั้งนี้  14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้


ได้ดำเนินการโครงการบวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และปลูกฝังสำนึกสามัคคี ด้วย คำว่า บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็น 3 องค์กรกรหลักในชุมชนซึ่งเป็นกลไกและแกนกลางที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สร้างคนดีให้กับสังคม ดังนั้น
ทาง กอ.รมน. จังหวัด สงขลารับนโยบาย ได้ดำเนินการจัดให้มี
กิจกรรม บวรขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โดยจัดเยาวชนจากโรงเรียนในเมือง  และ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระจังหวัดสงขลา
จำนวน 120 คน


เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรม สวดมนต์และนั่งสมาธิ และฟังเทศน์ ฟังธรรม จาก
พระมหานิรุธ ธิติธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 /
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา
ประธานพิธีเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา
เพื่อให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมเข้มแข็ง
นำไปสู่ ประเทศชาติที่มั่นคง


   ติดตามชมภาพและบรรยากาศโครงการครั้งนี้ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ. คืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น