โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ชื่นชมหมู่บ้านบาลาที่ประสบผลสำเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส   ชื่นชมหมู่บ้านบาลาที่ประสบผลสำเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส   ชื่นชมหมู่บ้านบาลาที่ประสบผลสำเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน ขณะที่จังหวัดพร้อมผลักดันเป็นหมู่บ้านต้นแบบต้านยาเสพติด

 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 นายธนาคม  จงจิระ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จ ณ บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส   นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส  นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์  นายอำเภอแว้ง  นายชัยเจริญ  มุสิกิ้ม  หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบาลา และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ

 นายธนาคม  จงจิระ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จพื้นที่บ้านบาลา ในพื้นที่ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง มีการระเบิดจากข้างในเรื่องยาเสพติด เนื่องจากเมื่อ 10 ปีก่อนพื้นที่นี้  เคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาด ซึ่งคณะทำงานได้ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสร้างความเข้มแข็ง จัดระเบียบในการดูแลชุมชน ดูแลผู้ป่วยที่เคยใช้ยาเสพติด   และนำมาบำบัดสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายใน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง

โดยไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีทีมงานในหมู่บ้าน ผนึกกำลังกันดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ที่สำเร็จได้ด้วยชุมชน 

 พร้อมกล่าวชื่นชมทีมงานหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสจะได้มีการต่อยอดความสำเร็จ โดยส่งเสริมโครงการต่างๆที่สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
 จากนั้น นายธนาคม  จงจิระ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฎิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มีการนำเสนอ Best Practice  ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และนำเสนอปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาเสพติดและประเด็นที่ต้องการรับการสนับสนุนจากมหาดไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยด้วย

 สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ชุมชน หนาแน่น และตามแนวชายแดน ส่วนยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากได้แก่ ยาบ้า และพืช กระท่อม 4 คูณ ร้อย และกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ 14-24 ปี ซึ่งจังหวัดมีผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านปราบปราม  ด้านการป้องกัน และด้านการบำบัดรักษา

 ซึ่งผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดนั้นจะได้รับการอบรมพัฒนาด้านอาชีพ โดยจังหวัดได้จัดตั้งจุด Take Team ระดับตำบลทุกตำบล ทำหน้าที่ในการติดตามดูแล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านอาชีพ  การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                                 //////////////////////////////////////////////
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น