โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

“ Pocket Park “ ปอดแห่งใหม่ ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต “รองแม่ทัพภาค1” ส่งมอบ สวนหย่อมฝีมือ “จิตอาสา” ให้ชุมชนท่าน้ำสามเสน ...ภาคเอกชน ร่วม ทัพภาค1.


   “ Pocket Park “ ปอดแห่งใหม่ ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต  รองแม่ทัพภาค1” ส่งมอบ สวนหย่อมฝีมือ จิตอาสา” ให้ชุมชนท่าน้ำสามเสน ...ภาคเอกชน ร่วม ทัพภาค1.รองแม่ทัพภาค1” ส่งมอบ สวนหย่อมฝีมือ จิตอาสาให้ชุมชนท่าน้ำสามเสน ...ภาคเอกชน ร่วม ทัพภาค1. ทั้ง ซ่อมแซมบ้านคนจน มอบรถเข็น ผู้ป่วยติดเตียง สร้างสวนหย่อม ในกทม. และ ในต่างจังหวัด 26 จังหวัด
พื้นที่กองทัพภาคที่ 1


พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาค1  มอบหมายให้ บิ๊กติ่ง พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ  รองแม่ทัพภาค 1 เป็น ตัวแทน  ส่งมอบ สวนที่ 11 ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต

    โครงการจิตอาสา

 เราทำความดี ด้วยหัวใจ


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
สวนนงนุช และ บริษัท ซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน)ได้ดำเนิน

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

โครงการนี้ใช้เวลา ในการดำเนินการ 1 ปี (โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )

ขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบกองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย


โดย มีงานสำคัญ4 งานสำคัญ
1.การซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน

2.ในการปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมนุมชนแออัดให้มีสวนหย่อม

3.มีการมอบรถเข็นและเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

4.การรับส่งประชาชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล

การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก
นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัทซีพีออลจำกัด ( มหาชน )
ร่วมกิจกรรม

ด้วยการสร้าง “ pocket Park “ ปอดแห่งใหม่ จัดภูมิทัศน์ ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น ไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นอกจากนี้
บริษัทซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน ) ได้มอบให้ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ( ผู้แทนประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน )


โดยมี ( คุณเอ๋ ) ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มาร่วมงานครั้งนี้ ด้วย

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น