โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ กระทรวงการต่างประเทศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซีย 'Selamat Swasdee' และการเสวนาทางวิชาการ 'ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย :

ณ กระทรวงการต่างประเทศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซีย 'Selamat Swasdee' และการเสวนาทางวิชาการ 'ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย :

เมื่อเช้าวันนี้ (27 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซีย 'Selamat Swasdee' และการเสวนาทางวิชาการ 'ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย : มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต' ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการสัมมนา ความว่า "สัมพันธภาพที่ถือว่าเป็นพิเศษยิ่งของคนไทยที่จารึกจดจำได้เสมอมา คือ การที่นายกรัฐมนตรีท่านแรกของมาเลเซีย ตนกู อับดุล ระฮ์มัน มีมารดาเป็นสุภาพสตรีชาวไทย นามว่า คุณหญิงเนื่อง บิดาของข้าพเจ้า (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ตรัสชมคุณหญิงเนื่อง ว่าเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ท่านดูแลบุตรชายได้อย่างงดงาม ให้มีความรักประเทศไทย และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดพรรณนา นายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ท่านภาคภูมิใจตลอดอายุขัย"

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น