โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนสนองความดิดเห็นเแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565 )


  (ชมคลิป) เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนสนองความดิดเห็นเแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565 )

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

      เมื่อวันที่29 พฤษภาคม  2562 เวลา 9.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ห้องประชุมจันปิยะเทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดให้มีการประชุมจัดประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนสนองความดิดเห็นเแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565 )


โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรือเสาะและตัวแทนจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 21 ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานราชการ  เข้าร่วมในการประชุม

      นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ในการจัดทำเวทีประชาคมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เพื่อที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จะได้นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลรือเสาะให้เจริญก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการ ได้ตรงตามประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน


          พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนารับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น