โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. ได้จับจ่ายสินค้าราคาถูกไว้ใช้ช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. ได้จับจ่ายสินค้าราคาถูกไว้ใช้ช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

 เพื่อต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนถือศีลอด ซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญที่สุด เป็นเดือนอันประเสริฐ เป็นหลักปฏิบัติ 1 ใน 5 ประการของศาสนาอิสลาม โดยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดิน งดเว้นในการทำสิ่งที่ไม่ดี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 จึงจัดกิจกรรมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยรวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่พี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนโดยกิจกรรมประกอบด้วย สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้กับประชาชนที่ไปดูดวงจันทร์ ณ หอดูดวงจันทร์ทั้งก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนและก่อนวันฮารีรายอ สนับสนุนข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผ่านหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุนอินทผาลัมเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการละถือศีลอดผ่านจังหวัดและอำเภอ

 สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้แก่ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และนำผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการละศีลอดกับนายกรัฐมนตรี ณ กรุงเทพมหานคร จัดหาผ้าละหมาดและชุดละหมาดให้กับประชาชนที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม สนับสนุนอินผาลัมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจในพื้นที่เพื่อละศีลอด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการมอบสินค้าราคาประหยัด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 20% เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 33 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบปัจจัยการถือศีลอดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด มอบข้าวสารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบปัจจัยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวมทั้งปล่อยคาราวานสินค้าราคาประหยัดอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ

 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจํะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น