โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ยะลา กรมชลประทาน ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำกรงปินัง

ยะลา  กรมชลประทาน ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำกรงปินัง 


    วันนี้4 เม.ย.62เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำกรงปินัง จ.ยะลา  ที่ทางกรมชลประทาน จัดขึ้น

 โดยมีตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ และผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ ให้กับผู้แทนส่วนราชการ ประชาชน และผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา  ที่เข้าร่วมประชุม 

   นายเสกชัย เชื้อวานิชกร รองผู้อำนวยการชลประทานเขต 7  เปิดเผยว่า โครงการประตูระบายน้ำกรงปินัง จ.ยะลา  ได้มีการวางโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมมานานมาก ปัจจุบันนี้มีความไม่มั่นคงทางด้านน้ำ ทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นที่จะมาศึกษา

โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ได้มีการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาก การศึกษาครั้งนี้นอกจากด้านวิศวกรรมแล้ว ก็ยังมีด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่ได้รับผลกระทบ และได้รับประโยชน์โดยตรง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ที่ดำเนินการมานานกว่าปี ครั้งนี้เป็นปัจฉิมนิเทศ  โดยก่อนหน้านี้ก็มีการลงพื้นที่พบปะราษฎรมาอย่างสม่ำเสมอ รับข้อมูลจากพี่น้องทุกๆด้าน ทุกหน่วยงาน ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย

เพื่อที่จะสรุปทำรายงานตามความเหมาะสมต่อไป สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ คือ จะสามารถเก็บน้ำได้ เป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ พื้นที่โครงการโดยประมาณ 1 แสนไร่ แต่สามารถเปิดเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 6 หมื่นไร่

 ซึ่งประชาชนจะได้ประโยชน์จากน้ำที่สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ รวมทั้งยังได้มีการศึกษาว่าจะสามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อป้อนไฟเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำได้หรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัด ที่อาจจะใช้ในช่วงเพาะปลูกของพี่น้องประชาชน ส่วนปัญหาความไม่เข้าใจของชาวบ้าน ก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจแล้ว เช่นพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่รับน้ำ  ที่มีมาตรการดูแลเยียวยาให้

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไป หลังจากศึกษาผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำผลการศึกษาไปเสนอส่วนกลาง เพื่อส่งต่อไปยังสิ่งแวดล้อม และถ้าสิ่งแวดล้อม รับว่าผ่าน ก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง  ที่จะต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างนาน” นายเสกชัย เชื้อวานิชกร กล่าวว่า ด้านนายอาแว มาฮะคีรี  อดีต ผญบ.ม.8 ตัวแทนชาวบ้านกรงปินัง เปิดเผยว่า ตนเองในฐานะตัวแทนของชาวบ้านหมู่ 8 ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้

 ซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ ที่จะส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ชาวบ้านในพื้นที่ก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ ที่ทางกรมชลประทานจะดำเนินการในพื้นที่ อ.กรงปินัง เพราะชาวบ้านจะได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำในการเพาะปลูกผลไม้ต่างๆ ชาวบ้านที่มาประชุมในครั้งนี้ก็เป็นชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ก็มาทุกคน ไม่มีการต่อต้านใดๆ


 ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้ก่อสร้าง  เพราะที่ผ่านมาในการทำการเกษตรในพื้นที่ น้ำก็ไม่เพียงพอ และถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่นำน้ำมาใช้เพาะปลูกได้  ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่กรงปินัง ปลูกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนกันจำนวนมาก ในปีนี้เกิดแห้งแล้งกว่าทุกปี  ต้นทุเรียนเริ่มเสียหายแล้ว

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น