โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)สตูลเวียนเทียนพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก


(ชมคลิป)สตูลเวียนเทียนพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

         เมื่อวันที่9 เม.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูลพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษกจังหวัดสตูล เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล คณะสงฆ์จังหวัดสตูล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองมาร่วมพิธีจำนวนมาก

 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เริ่มในเวลา 09.00 น.ประธานฝ่ายฆราวาสเดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระครูกิติคุณาธร รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล ให้ศีลเสร็จแล้วนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานฝ่ายฆราวาส เชิญใบพลู 7 ใบ 


ถวายพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายสงฆ์เจิมใบพลูและประธานสงฆ์ถวายใบพลูแก่พระมหาคลีจารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เพื่อดับเทียนชัย ซึ่งในขณะนี้พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เสร็จแล้วเจ้าคณะจังหวัดสตูล พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานฝ่ายฆราวาสอ่านคาถาตักน้ำหน้าขันน้ำสาครและคนโทใส่น้ำสาคร เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ประธาน เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ใส่คนโท เจ้าหน้าที่ปิดฝาคนโท หลังจากนั้นประธานฝ่ายฆราวาส และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนภัตตาหารและจตุปัจจัยไทย พระสงฆ์อนุโมทนาผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า
ในเวลา 12.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีการบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และเบิกแว่นเวียนเทียน

 โดยนายประจวบ  สุดเหลือ พราหมณ์ทำพิธีบานศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 (แว่นเทียนมี จำนวน 3 แว่น) และส่งให้ประธานพิธี เมื่อประธานพิธี รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว3 ครั้ง ใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ ทางซ้ายมือ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสตูล จำนวน 35 คน    ซึ่งยืนรายรอบสถานที่ประกอบพิธี เวียนไปจนครบ 3 รอบ เสร็จแล้วส่งให้นายประจวบ สุดเหลือ พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธี และหลังจากนี้ในเวลา 19.00 น. จะอันเชิญน้ำอภิเษกไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมขบวนในการอัญเชิญน้ำอภิเษก 5 จังหวัดชายแดนใต้ และออกเดินทางพร้อมกันในเวลา 23.00 น. ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อ

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น