โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

ASEAN PARA SPORT FEDERATIONศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน


ASEAN PARA  SPORT FEDERATIONศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (บิ๊กเหวียง )
อดีตรมว.กลาโหม และ อดีตผบ.ทบ และอดีตประธานคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทย
ประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน


พลตรี โอสถ ภาวิไล
ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
ประธานจัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลวัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในองค์กรกีฬา

เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ


  BLU-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น