โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมสมทบทุนการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรเพื่อประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง)อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวนยอดเงินสมทบทุนทั้งสิ้น ๗๑,๙๐๐.บาท (20เม.ย. 2562)


ขอเชิญร่วมสมทบทุนการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรเพื่อประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง)อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  จำนวนยอดเงินสมทบทุนทั้งสิ้น ๗๑,๙๐๐.บาท (20เม.ย. 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒เวลา ๒๒.๕๙ น.คุณนพคุณ ศศิพิบูลย์คุณภาษิตา แสงบัวผันและครอบครัวจากกรุงเทพฯได้ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรเพื่อประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)วัดทรายทอง(บากง)อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.บาทโดยโอนเงินเข้าบ/ชของวัด


ยอดเงินบริจาคสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑,๙๐๐.บาท
ทั้งนี้การขอรับบริจาคเงินเฉพาะการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน(มหาราช)ทางวัดตั้งเป้าหมายขออนุโมทนาบุญเพียง ๘๕,๐๐๐.บาทหลังจากนั้นจากวัดจะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสั่งรูปหล่อจากโรงหล่อแล้วนำมาประดิษฐานเป็นองค์ประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นสืบไป


คณะกรรมการโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)
นายอนุชิต ช่วยบำรุง
มือถือ ๐๘.๖๒๙๕๓๑๘๙

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น