โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวป ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับรางวัลจากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย ) รับโล่ยกย่องชูเกียรติ ฐานันดร๔ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ ประเภทผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒


   เวป ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับรางวัลจากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย )  รับโล่ยกย่องชูเกียรติ  ฐานันดร๔ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ ประเภทผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ)

   เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ


  รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับรางวัลจากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย )
     รับโล่ยกย่องชูเกียรติ
             ฐานันดร๔

ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ประเภทผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒

ประเภทผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5

    กราบขอบพระคุณสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย ) และคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย )
     คณะกรรมการของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย )
ทุกท่าน

และที่สำคัญรายการคืนคุณให้แผ่นดิน กราบขอบพระคุณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกท่านที่ให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการออกสู่สายตาประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

      พร้อมกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้กำลังใจทีมงานและช่วยสนับสนุนรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินมาโดยตลอดและพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยประชาสัมพันธ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

  โล่เชิดชูเกียรติยศครั้งนี้ ที่ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับโล่เชิดชูเกียรติยศประจำปี๒๕๖๒  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอมอบโล่เชิดชูเกียรติยศให้ทุกท่านที่ทำความดึเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น