โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔”วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )


พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ฐานันดร๔วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )


พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป  เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
   ฐานันดร ๔
            และพลเอก พลางกูร กล้าหาญประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว( ประเทศไทย )

รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ


คุณวิชัย มณีกิติกุล
ประธานกิติมศักดิ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร๔
ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี๒๕๖๒คุณศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร๔
ประเภทผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ดีเด่นแห่งปี๒๕๖๒คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร๔
ประเภทผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์
ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๑ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น