โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

มทภ.4 เปิดเวทีพบปะเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังปัญหา สร้างความมั่นใจ หวังเอื้อต่อการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติสุข


  มทภ.4 เปิดเวทีพบปะเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  รับฟังปัญหา สร้างความมั่นใจ หวังเอื้อต่อการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติสุข


     วันนี้ 5 มี.ค.2562 เวลา 9.30. ที่ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเวทีพบปะเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังต้องการ รับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

 โดยมีเครือข่ายไทยพุทธจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 100 คน
  พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า รอเวลานี้มานาน เวลาที่จะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่ จชต.เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา 

ได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องชาวพุทธที่สะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆทั้งในเชิงน้อยเนื้อต่ำใจ ประชดประชัน รู้สึกเหมือนถูกเลือกปฏิบัติจากภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรมโดยต่อเนื่อง ตนขอยืนยันกับพี่น้องทุกคนว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง ขณะนี้ 5 เดือนแล้ว ยังคงดำเนินการใน 3 เรื่องหลักๆ คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย จัดการปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กลับคืนมาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ได้

 โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ เน้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดประชาชนต้องปลอดภัยด้วยการบูรณาการกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนมาช่วยดูแลภารกิจเชิงรับในหมู่บ้าน ชุมชน วัด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำลังพลต้องปฏิบัติการจรยุทธ์ กินนอนนอกฐาน หัวท้ายหมู่บ้าน เพื่อตัดเส้นทางการก่อเหตุ บังคับใช้กฏหมาย กดดันจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าเขา หมู่บ้านเชิงเขาและหมู่บ้านเชิงเดี่ยว ทำให้ในห้วงที่ผ่านมาสามารถติดตามจับกุม ปะทะเสียชีวิตไปหลายราย ตรวจยึดอาวุธ ระเบิด ที่พักและอุปกรณ์ยังชีพจำนวนมาก 


ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กวาดล้างควบคู่กับผู้ก่อเหตุ โดยเน้นนำผู้เสพเข้าบำบัด สร้างงานสร้างอาชีพ และใช้มาตรการทางกฏหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้า เน้นผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านเพื่อตัดวงจรยาเสพติดให้หมดสิ้นไป
และสิ่งสำคัญประการสุดท้าย คือ การนำสังคมพหุวัฒนธรรมให้กลับคืนมา สร้างพื้นที่กลางและยอมรับการอยู่ร่วมกันภายใต้มิติของความหลากหลาย


     จากการบังใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาดในช่วงที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้บัญชาการทหารบก ได้ฝากข้อห่วงใยในการดูแลไทยพุทธและเป้าหมายเชิงสัญญลักษณ์ให้ปลอดภัย โดยผมได้สั่งการให้หน่วยจัดกำลังจรยุทธ์เข้าดูแลพื้นที่เสี่ยง ชุมชนล่อแหลมและวัดตลอด 24 ชั่วโมงจึงขอให้พี่น้องได้มีความมั่นใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


     นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่ทางการเมืองด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านให้รู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเสียงส่วนใหญ่ในพื้นที่เพื่อเสนอต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข นำโดยพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์


ในฐานะเป็นแม่ทัพและเป็นชาวพุทธ ตนเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวพุทธเป็นอย่างดีหและอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าด้วยบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งแม่ทัพจำเป็นต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การพบปะกับพี่น้องเครือข่ายไทยพุทธในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะได้รับฟังต้องการรับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้าย


     นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตอบข้อซักถามของเครือข่ายไทยพุทธ ต่อประเด็น โครงการพาคนกลับบ้าน ว่าขอยืนยันว่าไม่มีการให้บ้านหรือให้เงินใดๆกับผู้เข้ารายงานตัว  สิ่งเดียวที่ให้คือ ให้ความเป็นธรรมในกรณีถูกหลอก ให้ได้มาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย เป็นการให้ความเป็นคนไทยกลับคืนมา


ขณะที่ เครือข่ายไทยพุทธได้เสนอแนะให้มีการพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะกับทุกกลุ่ม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นคงปลอดภัย  จัดตั้งศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธ และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กลับคืนมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น