โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน         เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


           เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ครบรอบ 6 ปี โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น