โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) พรรครวมพลังประชาชาติไทย จุดประกายนักการเมือง“เจ๊ะอิลย๊าส โตะตาหยง” ลูกชาย เจะอามิง โตะตาหยง(อดีต สส.นราธิวาส 5สมัย) คนรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เขต4 จังหวัดนราธิวาส


 (ชมคลิป) พรรครวมพลังประชาชาติไทย จุดประกายนักการเมืองรุ่นใหม่ “เจ๊ะอิลย๊าส โตะตาหยง” ลูกชาย เจะอามิง โตะตาหยง(อดีต สส.นราธิวาส 5สมัย) หนุ่มไฟแรง  ชายแดนใต้ เขต4 จังหวัดนราธิวาส

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บรรณาธิการ เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ 

        จากกรณีคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช)จัดให้มีการประชุมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2561(ประชุมสมัชชาพรรค) ณ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา09.00น.ที่ผ่านมา  เพื่อพิจารณา
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรคพรรค-การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย

        สำหรับสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ทางพรรคจะอำนวยความสะดวกโดยการจัดให้มีศูนย์การประชุมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งทางพรรค ได้ให้ เขตการเลือกตั้ง แต่ละเขตเลือกตั้ง จัดสถานที่ การประชุม อำนวยความสะดวก แก่สมาชิก
       ในส่วน เขตการเลือกตั้ง ที่ 4 นราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ ได้จัดสถานที่ ประชุม ณ.สโมสรเยาวชนพรรครวมพลังประชาชาติไทย สาขาเขต 4 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการ เลือก กรรมการบริหาร สาขาพรรค เขต4 จังหวัดนราธิวาส- ผลการเลือกตั้ง รรมการบริหารสาขาพรรค เขต 4 จังหวัดนราธิวาส นายยะยา มะมิง ประธานสาขาพรรค นายเจ๊ะวารี หมัดอู เลขานุการนายมะซ็ง สามะแอ เหรัญญิก นายยุสรัน สุหลง นายทะเบียนนายซู ดะเละ กรรมการนายอับดุลฮาดี อับดุลเล๊าะห์ กรรมการ นายคอเดร์ อาแว กรรมการ นายอาซิ เระ กรรมการ(สำรอง) นายอับดุลรอแม ลามะทา กรรมการ(สำรอง)นายซำซูดิง คงมูซอ กรรมการ สำรอง)


        สำหรับผลการเลือก ไพรมารีโหวต ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต4 นราธิวาส ผลจากไฟรมารีโหวต ลงมติให้ อาจารย์เจ๊ะอิลย๊าส โตะตาหยง(อจ.มนร.) ลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบเขตเลือกตั้ง ที่4 นราธิวาส และมีมติ ให้ นายเจะอามิง โตะตาหยง(อดีต สส.นราธิวาส 5สมัย) ลงสมัคร บัญชีรายชื่อ ในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทย       ผลจากการประชุม ในครั้งนี้ จะได้รายงานการประชุม ไปยัง สำนักงานพรรครวมพลังประชาชาติไทย กรุงเทพมหานคร ต่อไป
      พรรครวมพลังประชาชาติไทย จุดประกายนักการเมือง คนรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เขต4 จังหวัดนราธิวาส        อาจารย์เจ๊ะอิลย๊าส โตะตาหยง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหนึ่งในนักการเมืองรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการ ไพรมารีโหวต จากสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย เขต4 นราธิวาส ให้เป็นตัวแทนลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 4 จังหวัดนราธิวาส (รือเสาะ,ศรีสาคร,ยี่งอ,บาเจาะ)ซึ่งเป็น ลูกชายนายเจะอามิง โตะตาหยง(อดีต สส.นราธิวาส 5สมัย)       สำหรับประวัติ อาจารย์เจ๊ะอิลย๊าส โตะตาหยง จบการศึกษา   ..มัธยม รร.พัฒนาวิทยายะลาโรงเรียนกรุงเทพธุรกิจปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ
ปริญญาโท : สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ อินเดีย(Master Computer lication C.A) Bangalore University India.
         ประสบการณ์  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มนร.) โรงเรียนการเมืองพรรครวมพลังประชาชาติไทย(หลักสูตรพิเศษ รุ่นที่2)

     การเมือง :เลขานุการ คณะกรรมมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพฯ
       ส่วน  นายเจะอามิง โตะตาหยง  สส.5สมัย นราธิวาส ลงบัญชีรายชื่อในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทย    ประวัติการศึกษา เทคนิคยะลา สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ไฟฟ้ากำลัง กทม. อนุปริญญา วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  สถาบันราชภัฎยะลาปริญญาตรี ศศ.บ. วิทยาลัยราชภัฎยะลาปริญญาโท(ศศ.ม)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


        ผ่านหลักสูตร สำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 2 "การเมือง ในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข"  สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ


      

      ด้านประสบการณ์การเมืองสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส 2 สมัยประธานสภาจังหวัดนราธิวาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนราธิวาส 5สมัย(เขต1,2สมัย)(เขต4,3สมัย)ประธานคณะกรรมมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพฯ (ติดตามใน YouTube เจะอามิง โตะตาหยง)รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง:สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไขเชิงรุก  ฯลฯ


         นายเจะอามิง ฯ กล่าวเพิ่มเติม สำหรับมติการประชุม ในครั้งนี้ จะต้องรายงานเข้าพรรคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อไปแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น