โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รวมพลชุมนุม สัมพันธ์หมอบ้านโต๊ะมูเด็ง 3 จชต .ครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปี เน้นให้ความรู้ปลอดภัย การขลิบอวัยวะเพศชาย ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง


รวมพลชุมนุม สัมพันธ์หมอบ้านโต๊ะมูเด็ง  3 จชต .ครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปี เน้นให้ความรู้ปลอดภัย การขลิบอวัยวะเพศชาย ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง

วันที่ 15 ธค.61 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดให้มี เชื่อมสัมพันธ์ต้ชมรม หมอโต๊ะมูเด็ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนายอับดุลรอแม สาเมาะ รักษาการประธานชมรมหมอโต๊ะมูเด็ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้จัดโครงการ

โดยได้เชิญ นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองผู้อำนวยการสาธารณสุข จ.นราธิวาส นายแพทย์ลุตฟี หะยีหมัด แพทย์ประจำโรงพยาบาล อ.จะแนะ จ.นราธิวาส    และนายสุกรี เส็มหมาด แพทย์ศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ การสาธารณสุข

ในการทำขริบหนังหุ้มปลาย อวัยวะชาย สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งอายุเริ่มต้นที่ 6-15 ปี ทั้งนี้มีหมอบ้าน หรือโต๊ะมูเด็งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายอับดุลรอแม สาเมาะ รักษาการประธานชมรมหมอโต๊ะมูเด็ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หมอโต๊ะมูเด็ง เป็นหมอบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติมายาวนานนับเป็นศตวรรษ วันนี้เป็นครั้งแรก ที่มีการนัดพบโต๊ะมูเด็ง ในรอบ 100 ปี ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาหมอบ้านโต๊ะมูเด็ง ต่างคนต่างอยู่และไม่มีการพบปะสัมพันธ์กัน

ในการแลกแลกเปลี่ยนความเห็น ตลอดจนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฎิบัติการขลิบอวัยวะเพศชาย ซึ่งพบข้อดีและปัญหาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหลักจากนี้ไป ทุกคนที่เป็นโต๊ะมูเด็ง จะต้องรับความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กชาย ที่จะขลิบอวัยวะเพศ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านนายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองผู้อำนวยการสาธารณสุข จ.นราธิวาส กล่าวว่า การให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้ถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ หรือโต๊ะมูเด็ง เป็นผู้ทำหน้าที่ขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ชาวบ้านให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม  จำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจ  ในการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

เพศชาย ในอดีตการขลิบอวัยวะเพศชายมีความเชื่อที่หลากหลายในแต่ละชนเผ่า เช่นอียิปต์โบราณ เชื่อว่าการตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกจะเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นเข้าสู่ความเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัว

 ส่วนชาวอิสลามเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความสะอาดและบริสุทธิ์ ซึ่งมีกฎว่าจะต้องขลิบหลังจากเด็กเกิดได้ 7 วัน แต่หากสุขภาพของเด็กยังไม่พร้อมหรือมีเหตุสุดวิสัยก็อนุญาตให้เลื่อนออกไปจนถึงอายุ 7 ขวบได้

โดยในทางการแพทย์ จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย เป็นจุดรวมของเชื้อโรคเป็นจำนวนมากเพราะไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง จึงมักจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย เช่น กามโรค การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและภาวะหนังหุ้มปลายตีบแน่น ซึ่งก็เป็นอันตรายไม่น้อย

ดังนั้นทางการแพทย์จึงสนับสนุนให้มีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายตั้งแต่วัยเด็ก เพราะจะทำให้สามารถดูแลและทำความสะอาดอวัยวะเพศได้ง่ายขึ้น สะอาดมากขึ้นและลดโอกาสการเป็นโรคร้ายได้สูงมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม ในการทำขลิบอวัยวะเพศชาย โต๊ะมีเด็ง

 ต้องทำให้ถูกตามสุขภาพลักษณะอนามัย ต้องตื่นตัวหาเสริมความรู้ ในการทำขลิบปลายหุ้มอวัยวะ และห้ามมีข้อผิดพลาด อาทิ การใช้เข็มฉีดยา การใช้มีด การใช้กรรไกร หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องสะอาด ป้องกันการติดเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ขอบคุณ ข่าว.รพี มามะ/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น