โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์ 23 พ.ย. 2561 เวลา ๑๘.๐๐ น.ชมภาพบรรยากาศพร้อมกับบทสัมภาษณ์ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ “ ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ”


อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5  วันศุกร์ 23 พ.ย. 2561 เวลา ๑๘.๐๐ น.ชมภาพบรรยากาศพร้อมกับบทสัมภาษณ์ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ “ ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

การจรรโลงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้ปี 2561 ของ กอ.รมน.ภาค๔ (ส่วนหน้า )โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองงานงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ในการดูแลวัด สำนักสงฆ์และพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒ พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
มาร่วมงานและบันทึกเทปรายการการทอดพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน ๔ ไตร
เพื่ออัญเชิญมาทอดถวาย ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔ แห่ง เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี

วันเสาร์ที่ ๓พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดสุนทรประชาราม จังหวัดยะลา

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แห่ง
ได้แก่ วัดโมลีนิมิตร จังหวัดปัตตานี
และวัดสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


รายนามประธานและคณะในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดโมลีนิมิต ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์   แม่ทัพภาคที่ ๔
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสมนึก พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว   รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พันเอก ไพโรจน์  โตงามวงศ์ 
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี

พันเอก อนุชา  โนนคู่เขตโขง 
หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ ๒

    นายเศวต เพชรนุ้ย    นายอำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี

พันเอก จักรกฤษณ์ รัตนะ 
เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พันตำรวจโท ศิริวัฒน์ ปัญญาชนวัฒน์   
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

พันโท ภาคภูมิ
จันทรักษ์ 
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑กรมทหารราบที่ ๑๕๓

พันโท ณัฏฐ์พัชร์ 
สทิสินทร์   
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
ณ วัดโมลีนิมิตรหรือ(วัดหรั่ง )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ผ่านมา

 ชมภาพบรรยากาศพร้อมกับบทสัมภาษณ์
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
แม่ทัพภาคที่๔
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔

 “ ยาเสพติด
เป็นทุกข์ของชาวบ้าน
เราถือเป็นภารกิจสำคัญ”

ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
ครั้งแรกในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ออกอากาศ วันศุกร์ที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.(หลังเคารพธงชาติ )
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น