จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรร่วมกับสาธุชน ทำวัตรค่ำสวดพระพุทธมนตร์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต


 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถ  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสีมาราม  ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรร่วมกับสาธุชน ทำวัตรค่ำสวดพระพุทธมนตร์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต              ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2561  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถ  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

            


 ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรสีมาราม  ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิตรร่วมกับสาธุชน ทำวัตรค่ำสวดพระพุทธมนตร์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่๒


Cr..สะท้อนผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น