จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”


โรงพยาบาลสิรินธรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 

          พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โดยมี น.ส.บรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

             ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช รองประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล โรงพยาบาล เพื่อวางแผนพัฒนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ตามบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว ให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น