จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธรจัดกิจกรรมจิตอาสาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ พบปะสังสรรค์ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน


โรงพยาบาลสิรินธรจัดกิจกรรมจิตอาสาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ พบปะสังสรรค์ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 


    


         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จิตอาสาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗” 

        พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ          พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายการพยาบาล งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสิรินธร ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยพยาบาล

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น