จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) ส่องวิถี รร.ผู้สูงอายุ “ทต.รือเสาะ รุ่น1 จบหลักสูตรรับเกียรติบัตร “คลายเหงา” แถมช่วย “สุขภาพดี”


 (ชมคลิป) ส่องวิถี รร.ผู้สูงอายุ  “ทต.รือเสาะ รุ่น1 จบหลักสูตรรับเกียรติบัตร  “คลายเหงา” แถมช่วย “สุขภาพดี”
            
           
                                                           
                   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ห้องประชุมจันปิยะ สนง.เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท ปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 41 ราย


               ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561  ที่ทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดให้มีขึ้น  โดยนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้กล่าวรายงาน

                 ทั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตน โดยตัวตัวแทนนักเรียนสร้างโรงเรียนสร้างสร้างสุข ผู้สูงอาวัย

                  นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า  ทางเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนางานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้มีการขับเคลื่อนงานการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มต้นจากการดูงาน ณ อบต. ไกรนอก ตำบลกงไกรลาศ อำเภอนอก จังหวัดสุโขทัย หลังจากกลับมา ในวันที 21 กันยายน 2560


             จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สุงอายุ “โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย” ณ อาคารสร้างสุข สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลรือเสาะ โดยมีสามาชิกในโรงเรียนจำนวน 52 คน โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ 48 สัปดาห์ สงเสริมการเรียน เรียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาเรียนในด้านๆต่างๆเช่น


               

          ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา ด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับคนวัยเดียวกัน ด้านจิตปัญญา ปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
                 สำหรับนักเรียนผู้สูงวัยที่จบหลักสูตรในวันนี้ จำนวน 47 คน เข้าร่วมในวันนี้ 41 คนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสำเร็จของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 และคาดว่าอนาคตต่อไปก็จะจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นอีกเรื่อยๆ เพราะเชื่อมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุให้มีความสุขอยู่อย่างมีคุณค่าของสังคมอย่างแน่นอน.


                           ด้านนายสำลี  ติ้นสั้น  อายุ 68 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 184/20 หมู่ 10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   ประธานนักเรียนสูงวัย ของโรงเรียนสูงวัยเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นวันดีที่นักเรียนทุกท่านจบการศึกษาแล้วก็ได้รับปริญญาทุกท่าน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับผม ที่มีความจริงใจได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นมา ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับผม

.        นางวุ่น  บุญเพ็ชร์  อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นักเรียนโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงวัย  อายุมากที่สุด กล่าวว่า “รู้สึกปลาบปลื้มใจ สบายใจที่ได้รับบัณฑิตน้อย”


       

                  นาง หนึ่งน้อง ภู่วงศ์ อายุ  62 ปี นักเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย   ดีเจของ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้ากล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้มาเรียน  คือความรู้ที่เราได้จากโรงเรียนนะคะ และ คือเพื่อนที่เราได้  และ การเสียสละ ที่เราอยู่ตรงนี้ต้องมีจิตอาสาด้วยนะคะ  เพราะว่าโรงเรียนนี้ สร้างนักเรียนผู้สูงอายุให้มีความสุข แล้วก็  ได้พบเพื่อนพบปะเพื่อนไม่ต้องเหงาไม่ต้องอะไรอยู่ที่บ้าน นี้คือความรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้คะ    
  
    

   ในส่วนข้อมูลประชากรของเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ประชากรทั้งสิ้น 7,593 คน ชายจำนวน 3,749 คน หญิง 3,847 คนพบว่ามีกลุ่มประชากรระดับอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,153 คน ชายจำนวน 508 คน หญิง 645 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18%
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น