จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ทต.รือเสาะสร้าง รอยยิ้ม..คืนความสุข จัดถนนคนเดิน พบปะประชาชน (ชมคลิป)


ทต.รือเสาะสร้าง รอยยิ้ม..คืนความสุข จัดถนนคนเดิน พบปะประชาชน (ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ ภาพข่าว/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2561 ที่ผ่านมา  ที่บริเวณลานรถไฟรือเสาะ ตลาด ปู๊น..ปู๊น  เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ
          เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเทศบาลพบประชาชน 2561 โดยนายประพฤกษ์  นิลโมทย์  ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ กล่าวรายงาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลรือเสาะ และประชาชนชาวอำเภอรือเสาะและประชาชนใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างดับคั่ง

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดบูจกรรมต่างๆ  อาทิ กองคลัง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่างๆ กงอช่าง ให้คำแนะนำ การรับคำขออนุญาตก่อสร้าง และในการดัดแปลง รื้อถอน กองวิชาการและแผนงาน  เปิดคลินิกกฎหมาย โดยนิติกร  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  สำนักปลัดเทศบาล


            ให้ความรู้ด้านสาธารณภัย หลักการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย  และความรู้ในเรื่องทะเบียบราษฏร์ กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและคนพิการ สาธิตกิจกรรมกลุ่มอาชีพและของดีเมืองรือเสาะ กองการศึกษา ประชาสัมสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดกิจกรรมสิ่งบันเทิง เพื่อสร้างความสุขใจให้กับประชาชน ชมการแสดงดนตรีโรงเรียนรือเสาะชนูถัมภ์   ดนตรีดอกหญ้า  การร้องเพลงร่วมสมัย การแสดงจากโรงเรียนผู้สูงวัย  การแสดงออกกำลังกายบาร์สโลบ ของชมรมทื่นี่รือเสาะแดนซ์  การจัดถนนคนเดิน และการประกวดร้องเพลง (เงาเสียง)ชิงรางวัลเงิน 7,000 พร้อมเกียรติบัตร          ผลจากการประกวดร้องเพลง  ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายสมศักดิ์  พงษ์รอด    รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ นายตรรกวิท  ฤทธิวงศ์  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวตครินทร์  ศรีแก้ว


             สำหรับคณะกรรมการผู้ให้คะแนนตัดสินในการประกวดครั้งนี้  มีนายสุรศักดิ์  สร้อยสมบูรณ์ นางสาวมาริสา  สร้อยสมบรณ์    นายอีเลียส  รูเป๊ะ นางหนึ่งน้อง  ภู่วงศ์ และนางสาวจุฑามาศ  กลั่นศิริ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น