จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม "เปิดบ้านพหุวัฒนธรรมนำสุขเมืองญาบะ" (ชมคลิป)


     เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรม "เปิดบ้านพหุวัฒนธรรมนำสุขเมืองญาบะ"  (ชมคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  / ภาพข่าว/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้         เมื่อวันที 29  สิงหาคม ๒๕๖๑ที่ผ่าน   ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยเทศบาลตำบลรือเสาะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอำเภอรือเสาะ สภาวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ  ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            จัดกิจกรรรม "เปิดบ้านพหุวัฒนธรรมนำสุขเมืองญาบะ (รือเสาะ) และถนนคนเดินเทศบาลตำบลรือเสาะโดยมีนายสมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพีธีเปิดโดยมีนายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ


             ทั้งนี้นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายมงคล กล้าณรงค์ นายสถานีรถไฟรือเสาะ  และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 


              โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย สาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สาธิตการละเล่นพื้นบ้าน, นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง "คืนความทรงจำเมืองญาบะ”, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, กิจกรรม "เรื่องเล่า ตำนานคนเมืองญาบะอดีต ถึง ปัจจุบัน”, ตลาดรถไฟ ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลรือเสาะ งบประมาณสนับสนุนจากแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ปี ๒๕๖๑


          ภายในงานมีกิจกรรมบนเวที พบกับนักร้องชื่อดังจากแดนใต้  ดาร์มัส  คาร์มัรร์อาลี  การแสดงดนตรีจากวง believe และการรำ โดยนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ตลอดจนการจัดบูทการขายสินค้าจากคนท้องถิ่นให้ชาวรือเสาะและใกล้เคียงมาเที่ยวชม ช้อปชิมในงานดังกล่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น