จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะผู้นำศาสนา 10 องค์กร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ รวมทั้งนำเสนอผลงานการปฎิบัติงานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา จชต. ในมิติศาสนาในห้วงที่ผ่านมา


      พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค พบปะผู้นำศาสนา 10 องค์กร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์  รวมทั้งนำเสนอผลงานการปฎิบัติงานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา จชต. ในมิติศาสนาในห้วงที่ผ่านมา 

             เมื่อ 29 ส.ค.61เวลา09.30น.ที่่ผ่านมา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะผู้นำศาสนา 10 องค์กร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์  รวมทั้งนำเสนอผลงานการปฎิบัติงานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา จชต. ในมิติศาสนาในห้วงที่ผ่านมา และกล่าวขอบคุณผู้นำศาสนาที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

      พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกก่อนที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.61 ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น