จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑
                  เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑

                   จัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิรินธร ณ ชมรมผู้สูงอายุ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น