จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒานาป่าชุมชนบ้านตนตาล พบปะประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งปลูกต้นไผ่


      
พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒานาป่าชุมชนบ้านตนตาล พบปะประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งปลูกต้นไผ่ 


  เมื่อ 21 ส.ค.61,1800 พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒานาป่าชุมชนบ้านตนตาล พบปะประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งปลูกต้นไผ่

 เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สอยประโยชน์ในโอกาสต่อไป ณ ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น