จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติจากมูลนิธิ Friends for Asia ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติจากมูลนิธิ Friends for Asia ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer 


          เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

       พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติจากมูลนิธิ Friends for Asia ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น