จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ ประเมินความพร้อมจังหวัดพัทลุง ก่อนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 นี้ (ชมคลิป)


คณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ ประเมินความพร้อมจังหวัดพัทลุง ก่อนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 นี้ (ชมคลิป)

                  ที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  นางสาวดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ต้อนรับ นายแสงประทีป  โกมลบุตร  ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
                  พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาประเมินความพร้อมของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ก่อนไปแข่งขันระดับประเทศ  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น


                   ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงได้ส่งจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  

                     ผลปรากฏว่า จังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ  TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทจังหวัด  และTO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง, ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง 


                     ซึ่งทางกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ได้ลงพื้นที่ประเมินฯ จังหวัดพัทลุงทั้ง 3 ชมรม ที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศโดยจะให้คะแนนประเภทจังหวัด 40 คะแนน และประเภทชมรมฯ 50 คะแนน

                        และจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหากรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 นี้.
...........................................
ขอบคุณพัทลุง-ศิริขวัญ สังข์โอภาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น