จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับจิตอาสา และ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พัฒนาลำคลองท่าแค เทิดไท้องค์ราชันย์


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับจิตอาสา และ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พัฒนาลำคลองท่าแค เทิดไท้องค์ราชันย์


                        เมื่อวันที่6 มิ.ย. 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเขาโคเกวียน ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาลำคลอง ท่าแค เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมือง และจิตอาสาจัดขึ้น

                      นายจิระศักดิ์  ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ทั้งปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร                      ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จึงได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.  จิตอาสาจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมพัฒนาลำคลองท่าแค เทิดไท้องค์ราชันย์ 


                    เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก สนองพระราชปณิธาน สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน.
……………………………….
ขอบคุณพัทลุง -ศิริขวัญ สังข์โอภาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น