จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการบรรจุใหม่


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการบรรจุใหม่                     เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อม นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการบรรจุใหม่

                    เข้ากราบสักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ พระประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น