จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร คณะแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาแพทย์ร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร คณะแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาแพทย์ร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        


             วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร คณะแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาแพทย์ร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                           เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ ซึ่งทางคณะแพทย์ศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบังได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

                        ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น