จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน "ปลูกป่า.. สร้างฝาย ในใจคน" ทวงคืนผืนป่า ๑๓,๐๐๐ ไร่ เมื่อ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (ชมคลิป)

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  "ปลูกป่า.. สร้างฝาย        ในใจคน"        ทวงคืนผืนป่า         ๑๓,๐๐๐ ไร่ เมื่อ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  (ชมคลิป)กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
  " ทวงคืนผืนป่า"


 ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ทวงคืนผืนป่ากลับมาได้ ๑๓,๐๐๐ ไร่
และได้ช่วยกันปลูกป่าประชารัฐและสร้างฝายมีชีวิต บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


   ปลูกป่าประชารัฐ      " สร้างป่า        สร้างน้ำ        สร้างชีวิต "

ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิเทือกเขาภูแลนด์คาร์ การปลูกป่าในปีนี้ในพื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยปลูกต้นไม้ ๕ สี ( สีเหลือง
สีม่วง สีแสด สีชมพู
และ สีขาว  )

  บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

        แห่งแรก       แห่งเดียว   ในประเทศไทย
     พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
ได้รับเกียรติสัมภาษณ์

พันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ

 พร้อมพิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ร่วมปลูกป่าประชารัฐ


 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 (หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

Cr.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น