จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นั้น คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพระครูใบฎีกาสมคิด รักขิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท


นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นั้น คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพระครูใบฎีกาสมคิด รักขิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท


  


                        เมื่อวันที  1 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นั้น คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพระครูใบฎีกาสมคิด รักขิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น