จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑ 


             เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑

           เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำหน้าที่ของสมองด้านความคิด ความจำ และการตัดสินใจในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพบกพร่องในระยะต้น


            ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสิรินธร  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น