จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พบผู้บริหาร ลูกหลานเยาวชนณ สถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี


พบผู้บริหาร ลูกหลานเยาวชนณ สถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี


            "หากเราคนไทย ลูกหลานเยาวชนไม่ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมือง ปล่อยปละละเลย ผู้ใหญ่มัวแต่ขัดแย้งกันได้สารพัดเรื่อง ลูกๆ หลานๆ คิดดูเอาเองว่า โดยธรรมชาติแล้วผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นเสียเช่นนี้ จะเป็นเช่นไร สังคมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กบางคนบางกลุ่มก็มัวแต่มายุ่งกับเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้องเกี่ยวกับเรื่องหยูกยา เป็นภัยต่อทั้งตนเองและผู้คนอื่นๆ ในสังคม สุขภาพเกิดความชำรุดทรุดโทรมทั้งทางจิตใจและร่างกาย ประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคล

                กับอีกความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความหวังที่เราทุกคนจะแลเห็นอนาคตของชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ย่อมเป็นข้อกังขาของใครต่อใครอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้น ลูกหลานต้องตั้งมั่นในความเป็นคนดีของบ้านเมือง ไม่ให้ใครที่ไม่ดีมาชี้นำหรือครอบงำตัวเรา ให้ถือความผิดพลาดที่ผ่านพ้นไปเป็นบทเรียนสำคัญแก่ชีวิต และจากนี้ไปที่เราจะไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีก เพราะลูกหลานเยาวชนทุกคนล้วนเป็นความหวัง เป็นอนาคตของประเทศไทย"

/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลอ.เมือง จ.ปทุมธานี
6 มิ.ย.61

เมื่อบ่ายวันนี้ (6 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'สังคมคุณธรรม : กำเนิดไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น