จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวเยาวชนสองพี่น้องผู้ยากไร้


พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวเยาวชนสองพี่น้องผู้ยากไร้

                    เมื่อวันที่  7 มิ.ย.61,1230 พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวเยาวชนสองพี่น้องผู้ยากไร้

                 ตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ของกองพลทหารราบที่ 5 ปัจจุบันพ่อและแม่ของเด็กทั้งสองหย่าร้าง โดยมีตาและยายเป็นผู้รับเลี้ยงไว้ ซึ่งครอบครัวตาและยายมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และ ต้องมีภาระในการเลี้ยงหลานทั้งสองคน และภาระค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน


                  โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้มอบทุนการศึกษา เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ทางครอบครัวตาและยาย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครอบครัว

                 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวประชาชนผู้ยากไร้และสนับสนุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ในชุมชน ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการทหารบก อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น