จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน นขต.พล.ร.5 วาระพิเศษ (ระดับกองพัน) ณ ห้องประชุม ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์


   พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน นขต.พล.ร.5 วาระพิเศษ (ระดับกองพัน) ณ ห้องประชุม ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์

   เมื่อวันที  14 มิ.ย.61เวลา 08.30น. ที่ผ่านมา พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน นขต.พล.ร.5 วาระพิเศษ (ระดับกองพัน) ณ ห้องประชุม ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

     ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนบริหารจัดการ พล.ร.5  นโยบาย/สำคัญ ของ มทภ.4 และ ผบ.ทบ. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ


  


    โดยก่อนวาระการประชุมได้มอบรางวัลให้กับหน่วย ฉก.ร.กกล.เทพสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และ ชป.นทล. ร.15 พัน.1 ที่ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน นทล. ของ ทภ.4 ประจำปี 61 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยต่อไ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น