จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พัทลุง นักวิ่งทั่วสารทิศกว่า 2,000 คน ร่วมแข่งขันวิ่ง “พัทลุงมินิ – ฮาล์ฟมาราธอนและฟันรัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 (ชมคลิป)


  พัทลุง นักวิ่งทั่วสารทิศกว่า 2,000 คน ร่วมแข่งขันวิ่ง พัทลุงมินิ ฮาล์ฟมาราธอนและฟันรันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13  (ชมคลิป)
                            เมื่อวันที่3 มิ.ย.61 น.ส.ดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา รายการวิ่งพัทลุงมินา ฮาล์ฟมาราธอนและฟันรันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3  มิถุนายน  2561  ณ หาดแสนสุขลำปำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
                           ตามที่จังหวัดพัทลุง  โดยความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง  ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นต้น ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นรางวัลให้กับการวิ่งรายการดังกล่าว 

           
               รวมทั้งเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดพัทลุง   การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  การส่งเสริม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างกระแสการวิ่งเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

                            โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร  และประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร  โดยใช้เส้นทางถนนสายเลียบทะเลสาบ  ลำปำ ทะเลน้อย เป็นเส้นทางการการวิ่ง  เนื่องจากมีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม  


                         ทั้งนี้ พบว่ามีนักวิ่งทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่น ๆ ให้ความสนใจร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้กว่า 2,000 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น